Skip to main content

Vores koncept – kort forklaret

Investering og Seniorbolig A/S har til formål at udbyde attraktive seniorboliger til rimelige priser og på gode vilkår. Konceptet skaber rammerne for et aktivt og spændende seniorliv med fælles aktiviteter og faciliteter. Vi henvender os til aktive seniorer i alle aldre!

Investering og Seniorbolig er en ny gren af et enkelt og gennemprøvet investeringskoncept, med fundament i søsterselskabet Investering og Studiebolig A/S

Som ny aktionær

Som ny aktionær investerer man 110.000 kr. eller mere, og vil med tiden opnå et stort udvalg af attraktive seniorboliger rundt om i landet. Der budgetteres med et fornuftigt afkast på 5,8 procent før skat. Gennem to årlige tegningsrunder er det muligt at købe/tilkøbe aktier i selskabet.

  

Brug almindelig opsparing, pension eller selskabsmidler til din investering

Læs mere om investering → her

Fordele som aktionær

 1. Adgang til attraktive nyrenoverede seniorboliger – på sigt i flere forskellige byer i Danmark
 2. Mulighed for at bruge boligerne selv eller tildele retten til familie og venner. Du bestemmer!
 3. Opnå et fornuftigt langsigtet afkast af din investering
 4. Du bliver medejer af et selskab med et gennemprøvet deleøkonomisk koncept, med et lavt omkostningsniveau, og uden administrativt arbejde
 5. Fleksible investeringsmuligheder – brug alm. opsparing, pension eller selskabsmidler

  

Sådan fungerer processen

 1. Investering og Seniorbolig A/S indhenter kapital
 2. Selskabet investerer efterfølgende kapitalen i en passende ejendom
 3. Renovering af ejendommen sker i samarbejde med vores faste håndværkerteam
 4. Selskabet udbyder seniorboligerne til aktionærer med boligbehov eller andre anviste 

Siden 2015 har vi, gennem Investering og Studiebolig, opkøbt og renoveret ejendomme i hele landet. Selskabet har derfor stor erfaring med hele processen og faste samarbejdspartnere, der gør os i stand til at eksekvere hurtigt og effektivt.  

En langsigtet investering med et fornuftigt afkast

Afkastet på investeringen er budgetteret til 5,8% før skat, som resultat af en årlig værdistigning på 1,5% i boligerne, en lav grad af tomgang, samt en fuldinvesteret kapital. Da efterspørgslen på seniorboliger i Danmark er overvældende mener vi, at der er grundlag for en god og langsigtet investering.

  

Få overblik over processen

 • Du (eller et familiemedlem/anden relation) har besluttet, at flytte i en mindre og mere bekvemt bolig

 • Du leder efter en bolig, men der er lange ventelister til seniorboliger

 • Du søger efter alternativer

 • Du lander på vores hjemmeside // Her er du nu! 

 • Du skriver dig op til et informationsmøde (tryk her)

 • Du beslutter dig for at investere

 • Vi noterer dine og andre aktionærers boligbehov og sørger for at købe tilstrækkeligt op

 • Selskabet køber en passende ejendom og renoverer den

 • Du inviteres til åbent hus/fremvisning af de nye seniorboliger

 • Du udfylder en prioriteringsblanket (udsendes hver gang en en ny ejendom med seniorboliger står færdig)

 • Du får tildelt en seniorbolig

Sådan bliver du aktionær

Der kan investeres på 3 forskellige måder ↓
1. Med almindelig opsparing (frie midler)
Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker.
Kapitalen skal indbetales, når vi beder om det. Beløbet overføres til advokatfirmaet Skov Partnere. 
Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse, og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler.
2. Med pensionsmidler

Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker. Når kapitalen skal indbetales, så skal banken sende en ejerskabserklæring til os, så pengene kan overføres fra pensionen.

Du kan højest bruge 20% af din pension til investeringen, så det kræver at du har ca. 750.000 kr stående på din pension i banken (ratepension og kapitalpension). Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan ikke anvendes (f.eks. Velliv, PFA og P+)

3. Penge fra selskaber
Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker.
Kapitalen skal indbetales, når vi beder om det. Beløbet overføres til advokatfirmaet Skov Partnere. 
Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse, og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler.

Fordelene ved at være selskabsinvestor er, at selve værdistigningen vil være skattefri ved salg, uanset ejerandel. Vi henviser i øvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Sådan skriver du dig op til en seniorbolig/
sådan bruger du din anvisningsret

Når man som ny aktionær tegner aktier i selskabet, spørger vi ind til boligbehov og noterer ønsker. På den måde kan vi skabe overblik og købe ejendomme, hvor det samlede behov er størt.

Ønsker man som aktionær, at bruge sin anvisningsret kontakter man bare selskabet. Vi noterer anvisningen og går efterfølgende i gang med logistikken. Er der mange om buddet, fordeler vi boligerne på baggrund af:

 • Anciennitet på aktierne
 • Dato for boligbehov
 • Tidligere brug af anvisningsret

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke midler kan bruges til investering?

Der kan investeres på 3 forskellige måder

 1. Med almindelig opsparing (frie midler)
 2. Med pensionsmidler
 3. Penge fra selskaber

Ad 1.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, som der er tegnet for (minimum 110.000 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler. I 2017 skal investorer, der har investeret via frie midler, betale 27% i skat af de første 51.700 kr og 42% af aktieindkomst ud over 51.700 kr.

Ad 2.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, som der er tegnet for (minimum 110.000 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse, og du er medejer/aktionær. Er en andel af din investering i en bankstyret ordning, kan du investere efter gældende regler. Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Du betaler 15,3% i PAL-skat af medtagede udbytter og den årlige værdistigning i aktiernes værdi.

Ad 3.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, som der er tegnet for (minimum 110.000 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse, og du er medejer/aktionær. Som selskabsinvestor bliver du beskattet med en selskabsskat på 22% af de 70% af udbyttet, hvilket giver en effektiv skattesats på 15,4%. Fordele herudover er, at som selskabsinvestor vil selve værdistigningen være skattefri ved salg, uanset ejerandel.

Vi henviser iøvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Hvornår og hvordan kan man sælge sine aktier?

Salg af dine aktier

Aktierne værdiansættes løbende baseret på uafhængige vurderinger af lejlighedernes værdi. Der fastsættes herefter en kurs, som der kan handles til – enten via Investering og Seniorbolig eller direkte mellem aktionærerne. Vi foretager kapitalforhøjelser 2 gange årligt – aktierne kan i denne forbindelse sælges.

Investering og Seniorbolig vil også tilbyde tilbagekøb af selskabets aktier.

Hvor stort et afkast kan man forvente?

Aktionærerne opnår et budgetteret afkast på 5,8% før skat. Afkastet forudsætter, at priserne på boligerne stiger i værdi med 1,5% årligt, og at hele kapitalen er investeret. Afkastet forudsætter yderligere, at der højst er 2 ugers tomgang pr bolig pr år. Det budgetterede afkast er realistisk på lang sigt – dog ikke i de år, hvor der opkøbes rigtigt mange lejligheder og nybygges. Her vil der være mere end 2 ugers tomgang i istandsættelses- og byggefasen på de nye lejligheder.

Investering & Seniorbolig A/S er stiftet i 2021 og de seneste år er priserne på boligmarkedet steget. Om dette fortsætter, kan vi naturligvis ikke love. På lang sigt vil ejendomspriserne i Danmark jo nok stige, som de har gjort det historisk. Hvis man derfor anlægger en længere horisont, er der rimelig god sikkerhed, for at Investering og Seniorbolig bliver en god investering. Den nuværende aktiekurs er 110.